Červenec 2011

Rozpad Rímskej ríše

5. července 2011 v 18:03

Táto kapitola bude o rozpade rímskej ríše, teda o jeho píčinách a dôvodoch rozpadu.

Píčiny rozpadu:
  • Rordelenie rímskej ríše na 4 časti a potom na 2 časti.
  • Zavedenie ďalších hlavných mies.
Prejavy rozpadu :
  • Silnejúca Christianizácia(výnimkou bol cisár Iulianus Apostata, snažiaci sa o zvrátenie vývoja späť, prenasledovanie kresťanov, ustanovenie tradičných antických božstiev.)
  • Vpád barbarských kmeňov.
Teraz vám napíšem pár rokov nájazdov kmeňov na Rímsku ríšku
  • 375- Huni prekračujú hranice Rímskeho impéria.
  • 378-ukazuje sa že armáda je bojaschopná
- bitka u Hadrianopola proti Vizigótom.
-začína rozpad rím. impéria, barbarské kmene postupujú do vnútrozemia.
- smrť cisára Theodosiusa.
  • 395- Theodosius vo svojej záveti delí impérium medzi svojých dvoch synov.
-Východná Rím. ríša- centrum je Konštantínopolis- utvára sa v nej Byzancium.
-Západná Rím. ríša- centrum je Ravena (Rím je zabudnutým mestom).
-Dekrét určujúci že kresťanstvo sa stáva jediným povoleným nabožnestvom ríše.

Romulus

3. července 2011 v 20:24 | Matúš Virčík

V tejto kapitole sa budeme trochu zaoberať životom Romula západorímskeho cisára.
Romulus, západorímsky cisár bol synom Oresta, Rimana z provincie Panónia a tajomnýkom hunského kráľa Attili, ktorý ho poveril plnením úlohy v Konštantínopole. Orestus sa oženil s dcérou vyššieho dôstojníka Romula s pôvodom z Poetovia. Po Attilovej smrti vstúpil do služieb západného cisárstva. Svojími schopnostami sa rýchlo presadil a v roku 474 ho Julius Nepos ustanovil vrchným veliteľom vojska v rímskom štábe a povýšil ho na parícija.

Jeden nebezpečný kmeň germánov Góti pod vedením Odoakara obdklúčili mesto Rím a vyplienyli ho. Odoakar potom donútil Romula Augusta vzdať sa trónu a ušetril mu za to život a jeho azil určil Lucullov palác na ostrove u Misena. Jeho otca v roku 476 popravili, nevie za čo. Ale dovela faj osud mal ten Romulus Augustus.